Δεν μπορείς να μην νιώθεις αυτό το κάτι, να μην...